Projecten & Opdrachtgevers

In de voorbije 20 jaar heb ik voor diverse grote en kleinere opdrachtgevers in de profit-sector, de overheid, natuur en landbouw en de zorg gewerkt. Enkele voorbeelden:

Fontys Hogeschool Communicatie

FHC vernieuwt het totale curriculum. Daarbinnen moet studieloopbaanbegeleiding vanuit ‘state of the art’ deskundigheid een plaats krijgen. Vanuit pedagogisch perspectief ben ik gevraagd dit traject mede vorm te geven en te coördineren.

 

Het Mgr Frencken College in Oosterhout

De rector wil ‘de school’ in beweging krijgen. De leerlingenaantallen staan onder druk, de positionering van de school is onderwerp van gesprek en de interne cultuur is voor verbetering vatbaar. Hoe kunnen we dit aanpakken, waar is ‘werk aan de winkel’? Als adviseur, begeleider coach ben ik bij dit het samenwerkingsproject met alle directieleden en leerjaar coördinatoren betrokken geweest.

 

Het Durven Delen Onderwijsspel

In het onderwijs staat momenteel het opbrengstgericht werken zeer centraal. Alleen wordt daarbij regelmatig voorbij gegaan aan wat docenten (soms) echt bezighoudt. Hoe gaan ze om met hun onzekerheid, met die vreselijke leerling? Doel van het spel: Het op gang brengen van een écht gesprek over wat docenten diep van binnen bezighoudt in hun werk, daarbij kijkend naar alle aspecten die van belang zijn in het kader van de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Het spel is verder ontwikkeld met directie en MT van het Mgr. Frencken College in Oosterhout en vervolgens uitgeprobeerd en aangepast in samenwerking met studenten van de Master Pedagogiek.

 

Positionering Klasse TV

Klasse TV heeft zich als speler in de markt gezet op het gebied van het ondersteunen van lessen en lesprogramma’s in het basisonderwijs met videomateriaal. Ik ben als strategisch communicatieadviseur betrokken geweest bij de positionering, de daaruit voortvloeiende strategische keuzes en de ontwikkeling van diverse communicatiemiddelen.

 

Fontys Hogeschool Journalistiek

Het ontwikkelen en (laten) uitvoeren van een minor ‘spreken met de pers’ waarbij met het metier van persvoorlichter vanuit zowel het communicatie-metier als het journalistieke vak wil belichten. De minor bestaat uit 6 modules van ieder 6 weken, met de volgende onderdelen: Journalisten en het nieuws; Geplande publiciteit en de media; Het schrijven van een nieuws- en een persbericht; Journalist en voorlichter in gesprek; Crisiscommunicatie; Mediamacht en beïnvloeding. Ter illustratie: bij crisiscommunicatie is samengewerkt met de Veiligheidsregio Rotterdam, waarbij de studenten tijdens een rampenoefening de rol van journalist op zich namen.