Tijd voor pedagogiek – oratie Gert Biesta

In bijgevoegde oratie van Gert Biesta worden in vogelvlucht een aantal relevante, actuele, pedagogische thema’s behandeld. De oratie is uitgesproken op 11 april 2018 in het Academiegebouw in Utrecht.

Tijd voor pedagogiek