PhD research

Augustus 2016 ben ik onder leiding van Gert Biesta gestart met promotieonderzoek naar de waarde en betekenis van aandachtige betrokkenheid voor het onderwijs, welke rol het speelt in de dagelijkse onderwijspraktijk, hoe het zich verhoudt tot de domeinen ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, en hoe het vermogen van leraren om aandachtig betrokken te zijn verder kan worden ontwikkeld en verbeterd. Daarbij focus ik me enerzijds op het inzichtelijk krijgen van wat ‘echte aandacht’ bij leerlingen behelst (wat betekent het bijvoorbeeld als we zeggen dat we de leerling willen ‘zien’?), anderzijds op de betekenis die aan de interpersoonlijke relatie tussen leraar en leerling wordt gegeven in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Naast het feit dat ik me op onderzoek richt, houd ik ook regelmatig presentaties over het thema. Mocht u interesse hebben, laat het me weten! lisette@samenspraeck.nl

Meer hierover kunt u lezen op de site van het Nivoz.