Wat anderen zeggen over

Natuurlijk vraag ik (Lisette Bastiaansen) aan onze opdrachtgevers feedback over wat zij van mijn/ons werk vinden. Een bloemlezing…

Drs. Rob van den Nouweland, rector middelgrote scholengemeenschap HAVO-VWO
‘Lisette Bastiaansen is een inspirerende persoonlijkheid die met haar niet aflatend enthousiasme in staat is om individuen en groepen in beweging te krijgen. Met haar open, directe en respectvolle manier van communiceren maakt ze zaken bespreekbaar en helpt ze gedachtewisseling op gang te brengen. Haar creativiteit is verfrissend, haar inzet en betrokkenheid zijn groot. Waar het gaat om het aanbrengen van cultuurveranderingen in een organisatie, slaagt ze er in om de omslag van binnenuit te laten plaatsvinden. Daarbij weet ze de kracht van de mensen in de organisatie goed te mobiliseren en te benutten. Ook waar het gaat om een mediërende taak in stroeve onderlinge verhoudingen, heeft ze een plezierige en openbrekende inbreng.’

Xenia Vegter, directielid School voor Coaching Leiden
‘Lisette heeft een scherpe kijk vermengd met levenservaring op mensen en situaties. Ze laat zich niet met drogredenen afschepen maar vraagt vasthoudend door zodat de kern van zowel de persoonlijke vraagstelling van de gesprekspartner als de context, krachtig naar voren komen. Haar vragen stelt ze met een aanstekelijke brutaliteit vermengd met humor zodat de gesprekspartner dit kan accepteren. Ze kan incasseren wanneer haar analyse niet aansluit en zoekt dan verder met de gesprekpartner naar andere antwoorden.’

Drs. Jacqueline Teunissen, MT lid Fontys Hogeschool Communicatie
‘Met haar brede ervaring in de vakgebieden journalistiek, voorlichting en communicatie kan Lisette de studenten in het hbo goed motiveren voor de beroepspraktijk. Streng maar rechtvaardig, persoonlijk en eerlijk, en open voor feedback op haar eigen gedrag zijn typeringen die studenten haar geven. Lisette doordrenkt haar onderwijs met praktijkvoorbeelden en praktijksituaties, en begeleidt studenten op het voor hen nieuwe pad van hun beroepsleven. Ze is een prima sparringpartner voor collega’s en een gezellige toevoeging aan je team bovendien.’

drs. Frank A.A. van Damme, conrector
‘Wat mij met name opvalt in het functioneren van Lisette is dat zij deskundigheid en creativiteit combineert met betrokkenheid en positieve energie. Zij is door haar betrokken benadering van ‘de ander’ uitermate goed in staat om reflectie en energie bij die ander los te maken. Zij doet dit door goed te luisteren, te observeren en te analyseren. Zij weet door het stellen van de goede vragen de ander ‘te prikkelen’. Zij bereikt daarmee dat de ander actief meedenkt en in beweging komt. Dit alles gaat steeds samen met een vriendelijke maar besliste, positieve werkhouding. Sinds een jaar hebben wij als school nu een werkrelatie met Lisette als externe coach en begeleider en ik ben daar zeer tevreden over.’

Drs. Elli de Rijk, manager en coach EDRC
‘Ik ken Lisette als een procesbegeleider pur sang en als iemand die de vinger feilloos op gevoelige plekken weet te leggen. Met haar strategisch inzicht, scherpe observaties en een perfecte intuïtie, weet ze mensen, teams en organisaties, effectief te ondersteunen in veranderingsprocessen. Ik vind haar aanpak creatief, confronterend en respectvol. Ze weet heikele thema’s open en helder bespreekbaar te maken en durft zichzelf daarbij kwetsbaar op te stellen.’