Boeken

Bastiaansen L., Dijken van F., Hal van J. & Horn ten S. (2015). Elke student is anders. Inzicht in en tips voor het omgaan met verschillen tussen studenten. Nijmegen. Eigen uitgave.

Elke student is anders. En elke student heeft iets anders nodig om verder te komen. Verder in zijn ontwikkeling, verder qua kennis en vaardigheden en verder qua prestaties. Soms is er bij een student behoefte aan wat extra aandacht voor de thuissituatie, dan weer is het zinvol om iemands motivatie onder de loep te nemen of oog te hebben voor iemands leergeschiedenis.

Hoe beter een docent weet hoe een student in elkaar zit en wat hij nodig heeft, hoe nauwkeuriger er in de didactische en pedagogische aanpak op die student kan worden afgestemd. Met als gevolg verbetering van het sudiesucces en verhoging van de studenttevredenheid.

De uitgave Elke student is anders helpt startende en gevorderde docenten om de persoonlijke kenmerken en behoeften van studenten beter in beeld te krijgen. Met korte, snel leesbare,¬†informatieblokjes, casussen en tips voor de dagelijkse praktijk. Over thema’s als ontwikkelingspsychologie (identiteit, reflectievermogen, zelfsturing), motivatie, leergeschiedenis, het belang van een goede relatie en op het individu afgestemde communicatie, lichamelijke en psychische beperkingen, groepsdynamica en individuele leerstijlen.

Het boek is toegespitst op docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, maar ook bruikbaar voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Vanwege de gekozen thema’s is Elke student is anders ook interessant voor studieloopbaanbegeleiders en coaches.

elke student is anders is ontwikkeld door Lisette Bastiaansen, Freddy van Dijken, Jolanda van Hal en Saskia ten Horn in het kader van een specialisatieopdracht voor de Master Pedagogiek bij de HAN in Nijmegen. De eerste druk is uitverkocht. De tweede druk verschijnt dit najaar. Elke student is anders is te bestellen via lisette@samenspraeck.nl