Durven Delen Sessie

Naast dat we het spel los verkopen is het ook mogelijk om de hulp van Samenspraeck in te roepen bij het organiseren van een team-bijeenkomst of kennisdelingsmiddag met betrekking tot het thema ‘durven delen’. Daarbinnen kan het spel een centrale plek innemen, maar er zijn ook mogelijkheden om op andere manieren aandacht aan het onderwerp te besteden.

Ook individuele coaching of begeleiding is mogelijk.

Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan kunt u contact opnemen via: 06-1112 9032 of lisette@samenspraeck.nl