LinkedIn_Background

Samenspraeck

Aandachtige betrokkenheid en interpersoonlijke communicatie in het onderwijs 

Binnen Samenspraeck werk ik, Lisette Bastiaansen, met een aantal andere zelfstandigen samen rondom het thema  ‘interpersoonlijke communicatie en aandachtige betrokkenheid’. Daarbij richten we ons hoofdzakelijk op het onderwijs en zijn we gespecialiseerd op het  gebied van interpersoonlijk contact tussen leraar en leerling, leraren onderling, leraar en ouder en ouder en school. We werken daarbij op het vlak van onderzoek en (beleids)ontwikkeling, we verzorgen desgewenst thema-middagen of inspiratiebijeenkomsten en we begeleiden individuen bij hun persoonlijke vragen. Steeds staat daarbij het optimaliseren van ‘echt contact’ (met jezelf en met anderen) centraal. Contact en verbinding sorteren op verschillende terreinen effect. Het zorgt voor meer betrokken  studenten, verhoogt leerprestaties, en zorgt bij docenten meer werkplezier en minder stress-gerelateerde klachten.

Het is – in en buiten het onderwijs – belangrijk om de relatie tussen leraar en leerling nóg beter dan nu het geval is te begrijpen. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik de kans heb gekregen om onder leiding van niemand minder dan Gert Biesta het thema verder te verhelderen. Ik ga dat doen in de vorm van promotie-onderzoek bij de Universiteit van Humanistiek. Het centrale thema van mijn promotieonderzoek is de vraag: wat is de waarde en betekenis van aandachtige betrokkenheid voor het dagelijkse handelen van leraren. De Theorie van Presentie van Andries Baart vormt daarbij mijn theoretische onderlegger. Mijn onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de IONA-stichting.

Medio maart is  mijn onderzoeksrapport ‘Pleidooi voor geëngageerde dwarsliggerij’ verschenen. Voor dit rapport ben ik in gesprek gegaan met een tiental hoogleraren over hun visie op aandachtige betrokkenheid bij het onderwijs in de toekomst. Hier vindt u de samenvatting: Samenvatting ‘Pleidooi voor geengageerde dwarsliggerij’. Mocht u interesse hebben in het hele rapport, dan hoor ik het graag!

Afgelopen zomer heb ik samen met Rob van den Nouweland het Durven Delen Onderwijsspel op de markt gebracht. Het spel draait om de vraag ‘wie ben ik en wil ik zijn als leraar’. Het spel wordt inmiddels gebruikt op diverse PABO’s en is populair onder docent-coaches. Het helpt leraren om zichzelf en de ander beter te leren kennen en versterkt de onderlinge samenwerking. Meer informatie vindt u op onze pagina  Durven Delen Onderwijsspel.