Samenspraeck

Aandachtige betrokkenheid in het onderwijs 

De wereld verandert. Dit plaatst het onderwijs voor belangrijke (her)inrichtingsvragen. Binnen het onderwijsproces speelt de relatie tussen leraar en leerling een belangrijke rol. Vragen met betrekking tot een (eventuele) herinrichting van het onderwijs leiden derhalve ook tot vragen hoe om te gaan met de plek die die interpersoonlijke relatie tussen leraar en leerling – en de daarbij behorende ‘aandachtige betrokkenheid’ – binnen het onderwijs al dan niet zou moeten en/of kunnen krijgen.

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik de kans heb gekregen om onder leiding van Gert Biesta dit thema verder te verhelderen. Ik ga dat doen in de vorm van promotie-onderzoek bij de Universiteit van Humanistiek. Het centrale thema van mijn promotieonderzoek is de vraag: wat is de pedagogische waarde en betekenis van aandachtige betrokkenheid voor het dagelijkse handelen van leraren. Mijn onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de IONA-stichting en Stichting Talud.

Medio maart 2016 is  mijn onderzoeksrapport ‘Pleidooi voor geëngageerde dwarsliggerij’ verschenen. Voor dit rapport ben ik in gesprek gegaan met een tiental hoogleraren over hun visie op aandachtige betrokkenheid bij het onderwijs in de toekomst. Hier vindt u de samenvatting: Samenvatting ‘Pleidooi voor geengageerde dwarsliggerij’. Mocht u interesse hebben in het hele rapport, dan hoor ik het graag!

En in de loop van 2016 heb ik samen met Rob van den Nouweland het Durven Delen Onderwijsspel op de markt gebracht. Het spel draait om de vraag ‘wie ben ik en wil ik zijn als leraar’. Het spel wordt inmiddels gebruikt op diverse PABO’s en is populair onder docent-coaches. Het helpt leraren om zichzelf en de ander beter te leren kennen en versterkt de onderlinge samenwerking. Meer informatie vindt u op onze pagina  Durven Delen Onderwijsspel.